(for two – prawn toast, white baits, seaweed, sweet & sour won ton & king prawn rolls)